A Happyludic entenem els parcs infantils i l’equipament urbà com elements que potencien el benestar de les persones, transmeten valors i cultura. Per això, hem estat pioners en la creació de parcs inclusius on hi poden jugar junts nens i nenes amb diferents capacitats; i també parcs tematitzats que divulguen contes i tradicions populars de cada municipi. Ho fem així des de 2005. I ens ha anat prou bé ;)

Som un equip

Capitanejats per Carles Banús i Jordi Sallent, som un equip amant dels reptes. Comercials, dissenyadors, personal d’oficines i tècnics instal·ladors, som persones molt diferents que compartim el fet de ser eficients, propers i inconformistes. Ens agrada fer les coses ben fetes, estar al costat del clients sempre que ens necessitin i ajudar-los a fer realitat els parcs infantils i espais urbans que potser no havien imaginat encara.

Som molt exigents

Busquem oferir la màxima qualitat en tot allò que fem: El nostre servei és eficient i puntual. Els nostres productes compleixen totes les normatives i han estat elaborats amb materials de primera qualitat que ens permeten garantir la seva durabilitat. Tenen uns acabats impecables que han passat rigorosos controls de seguretat, tots ells certificats.

Els nostres muntatges, des de petits elements fins a grans estructures, els realitzen només els nostres tècnics, ja que no subcontractem a tercers. Seguim una metodologia pròpia de treball que ens permet donar 2 anys de garantia davant de qualsevol desperfecte d’instal·lació.

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT 

A HAPPYLUDIC, entenem els pares infantils i l'equipament urba com a elements que potencien el benestar de les persones, transmeten valors i cultura. Per aixo, hem estat pioners en la creació de pares inclusius on poden jugar junts nenes i nens amb diferents capacitats; i també pares tematics que divulguen contes i tradicions populars de cada municipi. Ho fem així des de 2005. 

Busquem oferir la maxima qualitat en tot allo que fem. Els nostres productes compleixen totes les normatives i han estat elaborats amb materials de primera qualitat que ens permeten garantir la seva durabilitat. 

Per aixo, la direcció de HAPPYLUDIC es comprornet a complir amb la política desenvolupada en aquest document, l'objectiu del qual és establir les bases per al desenvolupament i millora del sistema integrat de gestió de qualitat i medí ambient. 

La direcció, juntament amb els responsables deis diferents departaments, definiran els recursos necessaris quant a equips, organització i procediments deis processos de treball efectuats per l'empresa sota el sistema de gestió pera aconseguir els seus objectius de creixement, avanc;: i mi llora contínua desitjats per !'empresa. 

La gerencia de HAPPYLUDIC, considera la qualitat deis seus jocs i serveis comuna de les premisses essencials per a l'exit. Per aixo defineix la seva política de qualitat i medí ambient basada en els següents aspectes: 

- La plena satisfacció deis nostres clients com a maxima prioritat. És política de HAPPYLUDIC estudiar, buscar i subministrar productes i serveis amb una qualitat que satisfaci les necessitats i expectatives deis clients.

- Establir objectius i metes encaminades a assolir un augment de satisfacció del client.

- Participació i motivació del personal de HAPPYLUDIC: és conscient de la importancia de comptar amb personal altament motivat, sensibilitzat i conscient de la importancia del seu treball, per a obtenir els objectius de qualitat i medí ambient de l'organització.

- Adequar l'organització de !'empresa a les exigencies d'un mercat canviant i competitiu, assegurant la sencera satisfacció deis nostres clients, a través de la millora contínua i la participació de tetes les persones de l'empresa.

- Estar permanentment alerta a les innovacions tecnologiques que es produeixin en el seu entorn. Difondre aquests compromisos a tots els nivells de l'organització, clients, prove·1·dors i al públic general.

- lnnovació i millora contínua basada en l'aplicació de processos de seguiment, mesurament, analisi i implantació de solucions.

- Establir els procediments i mitjans per a controlar tot el procés productiu, des de la presa de dades fins al lliurament al client de la documentació.

- Assegurar-nos que els nostres prove"idors i col-laboradors treballin seguint processos respectuosos amb el medi ambient, que la petjada de CO2 associada a cada producte sigui la menor possible i que els materials que ens subministren siguin el maxim de sostenibles i reciclables. Prioritzem, sempre que sigui possible, els productes de fabricació local i artesanal.

- Acords de col-laboració amb prove'idors i clients dins del marc de la política de qualitat i medí ambient establerta.

- La implicació de tots els empleats, unit al total suport de la direcció, és indispensable per als objectius establerts. La direcció assumeix com a propia la política de qualitat i medi ambient de l'organització i la impulsa a través de l'emissió i revisíó deis objectius de qualítat i medí ambient.

El compromís de HAPPYLUDIC cap a la Qualítat i el Medí ambient va més enlla amb un repte de mi llora de cara a obtenír la total satisfaccíó deis nostres Clients i el re ecte mediambiental. 

Som solidaris

Des de 2014, recolzem activament projectes en pro de la salut infantil a través de la col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu, un dels centres mèdics per a infants líders a Europa. Hem estat una de les empreses impulsores de l’Hospital de dia, vam instal·lar el Parc d’en Patufet a l’exterior del centre i cada any donem suport econòmic a diferents programes d’investigació.

Som sostenibles

Som exigents a l’hora d’escollir els nostres proveïdors i col·laboradors. Ens assegurem que treballin seguint processos respectuosos amb el medi ambient, que la petjada de CO2 associada a cada producte sigui la menor possible i que els materials que ens subministren siguin al màxim de sostenibles i reciclables. Prioritzem, sempre que sigui possible, els productes de fabricació local i artesanal.

Som molt exigents

Busquem oferir la màxima qualitat en tot allò que fem: El nostre servei és eficient i puntual. Els nostres productes compleixen totes les normatives i han estat elaborats amb materials de primera qualitat que ens permeten garantir la seva durabilitat. Tenen uns acabats impecables que han passat rigorosos controls de seguretat, tots ells certificats.

Els nostres muntatges, des de petits elements fins a grans estructures, els realitzen només els nostres tècnics, ja que no subcontractem a tercers. Seguim una metodologia pròpia de treball que ens permet donar 2 anys de garantia davant de qualsevol desperfecte d’instal·lació.