Avís legal

Aquest lloc web és propietat de l'empresa Happyludic Playground and Urban Equipment, SL que té el NIF B-63.768.550 i domicili social ubicat al Camí Fontseré, nave 4, de Les Masies de Roda (Barcelona).

L’accés al web i a la informació dels productes i els serveis que conté comporta l’acceptació de les condicions generals exposades en aquest avís legal.

Validesa de la informació

La informació que conté el web és la vigent en la data de la seva última actualització. 

Els continguts de qualsevol de les pàgines web, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que s’indiqui el contrari, no constitueixen cap oferta vinculant. Happyludic Playground and Urban Equipment, SL es reserva el dret d'introduir modificacions o d'ometre els continguts actuals quan ho consideri oportú, així com d'impedir o restringir l'accés de manera temporal o permanent.

Happyludic Playground and Urban Equipment, SL pot incloure en aquest web continguts i enllaços a webs de tercers. En cap d’aquests casos no és responsable de les pàgines i els continguts de tercers, ni tampoc del funcionament i la disponibilitat d'aquests.

Navegació i personalització

La navegació a través del web www.happyludic.com és de caràcter gratuït i no exigeix el registre previ de l'usuari. No obstant això, l'accés, la contractació o l'ús d'alguns productes o serveis pot requerir que l'usuari es registri i en cada cas es regirà per les pròpies condicions específiques del producte o servei.

Política de protecció de dades

Alguns dels serveis que s’ofereixen en aquest web requereixen la recollida de dades personals. Durant el procés de recollida d’aquestes dades s’informarà degudament a l’usuari.

La informació dels usuaris que pugui rebre Happyludic Playground and Urban Equipment, SL ja sigui a través de l’enviament de correus electrònics, currículums vitae, sol·licitud de pressupostos o altres consultes en general, es tractaran amb la màxima confidencialitat i en conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). En el cas de la remissió de currículums vitae, la informació serà utilitzada únicament per a la selecció de candidats. Happyludic Playground and Urban Equipment, SL guardarà les dades de caràcter personal que hagi recollit i adoptarà les mesures que siguin necessàries per evitar-ne la pèrdua, alteració o accés i tractament no autoritzat. D'acord amb la LOPD, l’usuari té dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades adreçant-se per escrit a Happyludic Playground and Urban Equipment, SL, Camí Fontseré, nau 4, 08510 Les Masies de Roda, o enviant un correu electrònic a marketing@happyudic.com.

Per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com puguin, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de cookies

Aquest web disposa de cookies, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar l’accés en visites successives, fer més segura la navegació, recaptar informació estadística sobre la navegació o conèixer preferències d’usuaris.

La política de cookies d'Happyludic Playground and Urban Equipment, SL segueix la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta, s’informa de les cookies que es fan servir i, quan cal, es demana consentiment a l'usuari per poder-les utilitzar.

Aplicacions mòbils

Aquest web està adaptat per a l’ús en dispositius mòbils, per la qual cosa pot ser que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions no coincideixin ni siguin exactament iguals.

Propietat intel·lectual i industrial

Les diferents pàgines que comprèn aquest web inclouen textos, documents, logotips, fotografies, dibuixos, programes informàtics, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Happyludic Playground and Urban Equipment, SL és titular o llicenciatària legítima.

No s'atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o els elements continguts en aquest web en el cas que la titularitat d'aquests no correspongui a Happyludic Playground and Urban Equipment, SL.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius referits abans sense l’autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

Responsabilitats

Happyludic Playground and Urban Equipment, SL no garanteix l’accés continuat, la visualització, la descàrrega o la utilitat correctes dels elements i de la informació continguts en aquest web ja que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Happyludic Playground and Urban Equipment, SL no és responsable de la informació de pàgines web de tercers accessibles des de www.happyludic.com mitjançant enllaços, ni de la informació i els altres continguts integrats en webs de tercers des dels quals s’accedeixi, mitjançant enllaços, al web www.happyludic.com.

Ni Happyludic Playground and Urban Equipment, SL ni els proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: interferències, interrupcions, errades, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al nostre control; intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; ús indegut o inadequat d'aquest web, i errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Jurisdicció i legislació aplicable

Aquest avís legal es regeix per la legislació vigent espanyola. Qualsevol conflicte que pogués sorgir de la interpretació de les condicions establertes en aquest avís legal serà sotmès als tribunals de Barcelona.

© Happyludic Playground and Urban Equipment, SL