Inclou: multijoc Rejalgar, gronxador Place Niu, gronxador Place, corró de xarxa Montblanc, un joc de molla i tirolina Mouro.
...
Ubicació: Santa Eulàlia de Riurimer.