Inclou: multijoc Selaya, joc de molla La Lluna, balancí Els Encantats i paviment continu de cautxú.
...
Ubicació: Hotel Can Marlet Montseny, Riells del Montseny.