Inclou: multijoc de fusta de robínia Yalong, multijoc de fusta de robínia Acre, joc d'habilitat de fusta de robínia, balancí de fusta de robínia Konca, joc de recorregut de fusta de robínia Onyar, tanca de fusta de robínia Encamp, paviment de cautxú continu de colors i dos bancs EUKit.
...
Ubicació: Encamp (Andorra).