Inclou: amagacontenidors recoberts per reixes i vinils que asseguren el manteniment de la zona i eviten l’accés dels animals propers.
...
Ubicació: Roda de Ter.