Un parc ple de diversió, abans i després

Entre els parcs de les dues imatges hi ha un abans i un després. Una tasca de millora molt important que hem portat a terme en tres etapes seguint el nostre propi mètode de treball 100% Happyludic. A continuació t’expliquem com!

ETAPA 1: ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL
Durant l’any 2000 i a petició de l’Ajuntament de Lesaka vam portar a terme l’adequació de la zona de jocs infantils de la Plaça Bittiria de Lesaka (Navarra).

Així doncs, vam procedir a fer un anàlisi de la zona i l’estat dels elements. Els jocs que hi havia eren un multijoc, una molla i un gronxador doble. Els tres jocs tenien un estat envellit i molt degradat amb risc de provocar alguna lesió als seus usuaris. Alguns dels elements de joc no mantenien les àrees de seguretat requerides per la normativa vigent. Tota la zona de jocs tenia un paviment de seguretat de lloses de cautxú en bon estat que només necessitaven lleugeres reparacions.


ETAPA 2: PROPOSTA
Després d’estudiar les característiques de l’espai i les necessitats dels seus usuaris, des de Happyludic vam proposar i pressupostar la instal·lació de nous jocs infantils formats per una gran estructura multijoc Jaspe i un gronxador Plata triple (amb 1 seient pla, 1 bressol i 1 niu).
Vam portar a terme un disseny sobre mapa per tal de marcar les àrees de seguretat requerides per la llei i col·locar els dos elements de joc en dues zones diferents de la mateixa plaça. La proposta culminava amb la reparació del paviment de cautxú malmès durant la instal·lació del multijoc.
Un cop feta la proposta, l’Ajuntament de Lesaka ens va sol·licitar la instal·lació de paviment de cautxú en tota l’àrea de seguretat del gronxador triple amb tota la corresponent obra civil de la base. Acció que també vam realitzar.
ETAPA 3: CONCLUSIONS
Un cop finalitzada l’obra, hem fet la valoració real de tots els objectius aconseguits durant l’actuació que han estat els següents:
· Creació d’una nova zona de jocs infantil més versàtil, atractiva i segura per als infants.
· Renovació dels jocs infantils i la reducció del risc de patir algun tipus de lesió per part dels seus usuaris.
· Compliment de la normativa de seguretat en referència a les àrees de seguretat.
· Millora de l’estat del paviment de cautxú existent i l’ampliació del mateix per complir amb la normativa de seguretat.
· Oferta de jocs que integra diversos rangs d’edat. Amb un gronxador amb seient “niu” que afavoreix la interrelació i cooperació entre els usuaris del parc.

A Happyludic som experts en la transformació de parcs infantils. Analitzem en profunditat cada cas i realitzem propostes il·lusionants i alhora realistes que milloren els espais de joc dels municipis i asseguren la diversió dels seus petits usuaris.