Rocòdroms, xarxes i jocs d'escalada

Piramide de cordes Jui de 2m