Rocòdroms, xarxes i jocs d'escalada

Gran Estructura Piràmide Keops

Joc d'escalada Amon

Joc d'escalada Euclase Hexagonal

Joc d'escalada Grafito

Joc d'escalada Osiris

Joc d'escalada Polaris

Joc d'escalada Smurf 2,5m

Joc d'escalada Smurf Maxi h=3m

Joc de recorregut mod. Acrobat Hexagonal

Piramide de cordes Jui de 2m