Pumptrack

Pumptrack de composite "Circuit A"

Pumptrack de composite "Circuit Oval"

Pumptrack de composite "Circuit Z"

Pumptrack de composite Circuit C

Pumptrack de formigó "Circuit Losangulo Diamond"

Pumptrack de formigó "Circuit Triangular"

Pumptrack de formigó "Circuit B"

Pumptrack de formigó "Circuit Creu"

Pumptrack de formigó "Circuit Oval"