Clàssic

Banc amb pedals

Banc d'abdominals

Bicicleta

Biosaludable pedals

Dorsal assegut

Genet

Genet

Gir de cintura

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Patins

Pèndol doble

Premsa de cames

Rem

Rem

Roda de braços

Roda de muscles