Modern

Abdominals Fitness Modern

Banc amb Pedals Fitness Modern

Bicicleta fitness Modern

Fitness Modern "Caminador El·liptic"

Fitness Modern "Dorsal Assegut Pull"

Fitness Modern "Dorsal Assegut Push"

Fitness Modern "Escala i Barra"

Gir de cintura assegut Fitness Modern

Gir de cintura Fitness Modern

Kranking Fitness Modern (pedaleja amb les mans)

Lumbars Fitness Modern

Paral·leles Fitness Modern

Patins Fitness Modern

Pèndol fitness Modern

Premsa de cames fitness Modern

Rem fitness Modern

Roda de braços fitness Modern

Roda de muscles Fitness Modern